Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

Preferencje ręczności zauważalne są już w życiu płodowym – badania USG dowodzą, że 90% płodów ssie kciuk prawej dłoni. Najwcześniejsza diagnoza leworęczności najczęściej postawiona jest przez najbliższe otoczenie noworodka. Między czwartym a szóstym miesiącem życia można już zaobserwować, którą dłoń preferuje dziecko – wykształca się wówczas chwyt jednoręczny.

Lateralizacja, czyli stronność jest już wyraźnie widoczna w drugim roku życia, a następnie się utrwala.

Leworęczność w niewielkim stopniu związana jest z płcią; choć częściej dotyczy mężczyzn, różnica to jedynie 3%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tej cechy u dziecka obojga leworęcznych rodziców wynosi 46%, a u rodziców praworęcznych zaledwie 2%.

Od 1983 roku wiadomo, że nie istnieje zależność pomiędzy leworęcznością a zaburzeniami neurologicznymi oraz gorszymi wynikami w nauce. Te ostatnie w dużej mierze miały związek z przymusowym „przestawianiem” leworęcznych dzieci i niewłaściwym postępowaniem z nimi w ramach edukacji wczesnoszkolnej, co miało miejsce do lat 80. XX wieku.

Do momentu opublikowania wyników badań Dorothy Bishop (1983) leworęczność traktowano jako formę zaburzenia, a dzieci przymuszane były do nienaturalnej dla siebie praworęczności. Skutkowało to często niechęcią do szkoły, pogorszeniem wyników, spadkiem zainteresowania nauką oraz zaburzeniami nerwicowymi: jąkaniem, tikami i niepokojem ruchowym.

Kolejne badania wykazały, że leworęczni osiągają lepsze rezultaty w zadaniach wymagających umiejętności postrzegania wzrokowo-przestrzennego niż osoby praworęczne. Według statystyk mają większą zdolność do nauki języków obcych. Okazuje się też, że mańkuci są częściej uzdolnieni muzycznie i plastycznie, mają dobry refleks, nie dotyczą ich problemy z geometrią, lepiej oceniają odległości.

Leworęczni mają czasem „pod górkę” w świecie praworęcznym. Trudno jest im posługiwać się wiecznym piórem, temperówką, myszką, klawiaturą, obieraczką do warzyw czy nożyczkami. Na szczęście rynek jest otwarty na leworęcznych i sukcesywnie pojawiają się produkty stworzone tylko dla nich – gitary, kubki, klawiatury, myszki, meble, aparaty fotograficzne, kamery, maszyny do szycia, piły, zegarki.

W Polsce mamy już sklepy z asortymentem dla leworęcznych. I właśnie z inicjatywy klientów jednego z takich sklepów w Wielkiej Brytanii w 1992 roku ustanowiono Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. W naszym kraju leworęczni świętują od 2006.

Zostaw Komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnie wpisy

Onkopaździernik

Onkopaździernik

Mimo że rak jawi się jako choroba nieuleczalna i śmiertelna, wykryty odpowiednio wcześnie i leczony jest do pokonania. W Polsce mówi się o 100 tysiącach ofiar nowotworów rocznie. Ten bezwzględny zabójca najchętniej atakuje nasze płuca, piersi, szyjkę macicy, jajniki, prostatę i jelito grube, a my zbyt często zapominamy o odpowiedniej profilaktyce.

Światowy Dzień bez Przemocy

Światowy Dzień bez Przemocy

Co to jest przemoc? Jest to każda sytuacja, w której agresor wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą. Polega na wywieraniu wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ.

Kulinarne powitanie jesieni

Kulinarne powitanie jesieni

Sezonowość w kuchni jest intuicyjnym i najlepszym tropem pozyskiwania dobrodziejstw natury. Jesienią zatem stawiamy na produkty charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej, dzięki czemu czas od zerwania owocu lub warzywa do momentu jego spożycia będzie krótki, a potrawa naprawdę świeża i smaczna.