Zasady korzystania ze strony drogeriazdrowit.pl

Postanowienia wstępne

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej „Stroną”) powstała na zlecenie ZDROWIT SA (zwanej dalej „ZDROWIT”). ZDROWIT informuje, iż wszelkie rozwiązania graficzne i techniczne oraz teksty i zdjęcia, podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Materiały zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i służą do użytku prywatnego (dozwolony użytek prywatny). Jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów (w całości lub ich części), w tym kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie z nich bez uprzedniej pisemnej zgody ZDROWIT, jest zabronione.

Zarządzanie plikami cookies

Informacje o plikach cookies dostępne są na podstronie Polityka Plików Cookies.

Wyłączenia i ograniczenia

• ZDROWIT dokłada starań, aby informacje prezentowane na Stronie były prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje zamieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter poglądowy i w razie wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. ZDROWIT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na Stronie w dowolnym czasie.

• ZDROWIT nie gwarantuje kompletności, aktualności ani przydatności informacji prezentowanych na Stronie, ani ich zgodności ze stanem faktycznym. W szczególności, pomimo dołożenia wszelkich starań ZDROWIT nie może zapewnić wierności barw na prezentowanych fotografiach, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.

• ZDROWIT dokłada starań, aby Strona była dostępna za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu, ale nie gwarantuje, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie ze Strony.

• Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie.