Gdy potknięcia i upadki zdarzają się coraz częściej, a ogólna sprawność fizyczna ulega pogorszeniu, najpewniej to sarkopenia, czyli uogólnione i postępujące zaburzenie dotyczące mięśni szkieletowych, w którym najistotniejszy jest ubytek siły, a nie masy mięśni.