Rodzina to nie (zawsze) krew…

Rozmowa ZDROWITu z Agnieszką Bystrzycką – kierownikiem Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przybliżająca akcję „Zostań rodziną zastępczą”.

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna pozostaje tematem zawsze aktualnym i nigdy niewyczerpanym, priorytetowym dla wspólnych działań organów miejskich. Spectrum kwestii związanych z rodziną obejmuje problem rodzin zastępczych. Słychać o nich więcej wiosną, ponieważ 30 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Niemniej sprawa żywa jest przez cały rok. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich od wielu lat prowadzi kampanię na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze, jednak w obliczu obecnej niezwykle trudnej sytuacji, jaką jest brak pogotowia rodzinnego, zorganizował akcję pod nazwą: „Zostań rodziną zastępczą”. Piekarska sieć aptek ZDROWIT włącza się te działania, a w wywiadzie z Działem Pieczy Zastępczej MOPR-u przybliża ludziom o czułych sercach szczegóły akcji.

ZDROWIT: Do kogo skierowana jest akcja?

Dział Pieczy Zastępczej: „Zostań rodziną zastępczą” to tak naprawdę kampania skierowana do każdego, komu bliski jest los dzieci i kto jest gotowy, by urzeczywistnić ich marzenia o cieple rodzinnym i ostoi, jaką zapewnia bezpieczny i spokojny dom. W Piekarach zawsze potrzebne są rodziny zastępcze niezawodowe, a obecnie pilnie potrzebna  jest rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego.

Z: Na czym polega różnica między tymi formami opieki?

DPZ:  Pogotowie pomaga opiekować się dziećmi w sytuacjach interwencyjnych, kryzysowych. Jest rodzajem „domu tymczasowego” dającego opiekę maksymalnie trójce dzieci przez okres do czterech miesięcy. Z pogotowia podopieczny trafia docelowo do rodziny zastępczej, do adopcji lub z powrotem do własnego domu, do rodziny naturalnej.

Z: Dlaczego rodziny zastępcze? Nie wystarczy placówka opiekuńczo-wychowawcza?

DPZ:  Jeśli dziecko nie może przebywać w swojej rodzinie, najlepiej, by – w pierwszej kolejności – trafiło do rodziny zastępczej. Jest to najlepsza dla dziecka forma pieczy zastępczej. Szczególnie dzieci do 10 roku życia nie powinny przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dopiero w sytuacji braku możliwości umieszczenia w rodzinie zastępczej, dziecko umieszczone jest w placówce.

Z:  Proszę przybliżyć, jak wygląda pobyt w rodzinie zastępczej?

DPZ: Rodzina zastępcza opiekuje się podopiecznym na podstawie postanowienia sądu tak długo aż nie będzie on mógł wrócić do rodziny naturalnej lub – do momentu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. Pamiętajmy, że rodzicielstwo zastępcze to nie adopcja. Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia. Rodzina zastępcza jest pomocą zarówno dla dziecka jak i dla rodziców, którym daje szansę przezwyciężenia i rozwiązania ich problemów. Dlatego dziecko powinno mieć cały czas możliwość kontaktowania się z rodzicami. Chodzi tu o efektywną współpracę tych dwóch środowisk. Wspólnym celem rodziców zastępczych, pracowników MOPR-u i rodziców biologicznych ma być finalny powrót dziecka do pierwszego, naturalnego domu. Rodzina zastępcza nie jest pozostawiona sama sobie – otrzymuje wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w różnych formach, w tym świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Pomoc otrzymuje także rodzina biologiczna – w postaci asystenta rodziny. 

Z: Jakie więc konkretne warunki stawia się potencjalnym rodzicom zastępczym? Czy poszukiwane są tylko małżeństwa?

DPZ: Najbliższe otoczenie dziecka mogą stworzyć zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne. Kluczowymi czynnikami jest przynajmniej jedno stałe źródło dochodu oraz predyspozycje psychologiczne. Szukamy kandydatów, którzy będą w stanie stworzyć dziecku odpowiednie warunki do rozwoju i nauki. Trzeba umieć zaopiekować się młodym człowiekiem nie tylko w wymiarze fizycznym. Chodzi o dar wysłuchania go, rozmowy, otwartości na jego potrzeby i poświęcenie mu swojego czasu.

Z: Więcej czasu niż własnym dzieciom?

DPZ: Mały człowiek trafiający do rodziny zastępczej przynosi ze sobą bagaż doświadczeń, bogatszy niż posiadają jego rówieśnicy z rodzin naturalnych. Bywa głęboko skrzywdzony i obarczony problemami domu, z którego przychodzi.  Konieczna jest uważność, czułość i cierpliwość ze strony rodzica podejmującego wyzwanie zastępcy. Ważne, by wypełnić takiemu dziecku czas, pokazując mu różne alternatywy jego spędzania. Nierzadko musem jest nadrobienie zaległości szkolnych, zadbanie o zdrowie podopiecznego. Wszystkie rodziny zastępcze uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, a wolontariusze w ramach programu „Odczaruj naukę” pomagają podopiecznym w bieżącej nauce szkolnej.

Z: Rodzicielstwo zastępcze to poważne wyzwanie.

DPZ: Każde rodzicielstwo to wielka rzecz, ale i wielka nagroda na końcu drogi. Podobnie jest z rodzinami zastępczymi – wyzwanie, a potem ogromna satysfakcja. Zapraszamy do kontaktu osoby, które rozumieją, że rodzina to nie zawsze tylko krew. To przede wszystkim ludzie, którzy są w stanie kochać i wspierać.

Z : Dziękujemy za rozmowę. A wszystkich zainteresowanych stworzeniem rodziny zastępczej odsyłamy do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 67 (II piętro). Informacje dostępne są także pod numerem: 32 288 50 04 lub 502 942 109 i na stronie: www.mopr.piekary.pl

 

Zostaw Komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnie wpisy

Onkopaździernik

Onkopaździernik

Mimo że rak jawi się jako choroba nieuleczalna i śmiertelna, wykryty odpowiednio wcześnie i leczony jest do pokonania. W Polsce mówi się o 100 tysiącach ofiar nowotworów rocznie. Ten bezwzględny zabójca najchętniej atakuje nasze płuca, piersi, szyjkę macicy, jajniki, prostatę i jelito grube, a my zbyt często zapominamy o odpowiedniej profilaktyce.

Światowy Dzień bez Przemocy

Światowy Dzień bez Przemocy

Co to jest przemoc? Jest to każda sytuacja, w której agresor wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą. Polega na wywieraniu wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ.

Kulinarne powitanie jesieni

Kulinarne powitanie jesieni

Sezonowość w kuchni jest intuicyjnym i najlepszym tropem pozyskiwania dobrodziejstw natury. Jesienią zatem stawiamy na produkty charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej, dzięki czemu czas od zerwania owocu lub warzywa do momentu jego spożycia będzie krótki, a potrawa naprawdę świeża i smaczna.