Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka ma na celu uwypuklenie problemu łamania tych praw oraz wyrażenie wdzięczności osobom zapewniającym ich ochronę.

Według raportów Amnesty International – organizacji od pół wieku walczącej o prawa człowieka – każdego roku 14 mln ludzi na całym świecie doznaje uczucia prześladowania lub zagrożenia. Organizacja ta organizuje akcje, które mają zagwarantować podstawowe prawa jednostki, czyli wolność i godność. Jedną z nich jest Maraton Pisania Listów. Miliony osób piszą odręcznie listy w obronie kilkunastu konkretnych działaczy lub grup, których prawa zostały złamane. Ich petycje najczęściej przyczyniają się do pozytywnego rozstrzygnięcia opisywanych przypadków.

W ramach obchodów dnia odbywają też się liczne konferencje, spotkania polityczne, wydarzenia kulturalne. Jednostkom i organizacjom szczególnie zaangażowanym w promowanie i ochronę praw człowieka raz na 5 lat przyznawana jest Nagroda Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez cały rok trwa również kampania z Okazji Dnia Praw Człowieka – prowadzi ją Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka.

A My sami – choć nie jesteśmy Wysokim Komisarzem – także możemy bardzo wiele w swoim najbliższym otoczeniu! Nie wierzycie?

1. Możecie dowiedzieć się więcej o osobach znanych z promowania praw człowieka na świecie, takich jak Nelson Mandela, Gandhi czy Aung San Suu Kyi. Takie osobowości inspirują – ich działania warto wykorzystać jako element wyjściowy dla własnych.

2. Przybliżcie swoim dzieciom i wnukom podstawowe prawa człowieka. Porozmawiajcie o tym, jak można pomóc ludziom w innych krajach osiągnąć takie same prawa co my. Opowiedzcie o mocy petycji, listów do urzędników, posłów, zbieraniu pieniędzy, o uświadamianiu za pośrednictwem happeningów, marszy, warsztatów.

3. Docierajcie do innych! Prawdopodobnie macie osobę w swoim środowisku, która nie ma dostępu do tych samych usług publicznych, z których korzystają inni, z powodu problemów z mobilnością lub poczuciem osamotnienia. Pomóżcie jej wyjść do ludzi! Wyprawa do sklepu, spotkania towarzyskie z drugą osobą wzmocni jej morale i da poczucie przynależności do większej społeczności.

4. Podejmujcie należyte kroki w sytuacji nawet najdrobniejszego naruszenia praw człowieka (np. w pracy), reagujcie i „bądźcie zmianą, którą chcecie widzieć w świecie”.

Zostaw Komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnie wpisy

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Jeszcze 100 lat temu choroby bakteryjne skutecznie dziesiątkowały społeczeństwo. Zwycięstwo nad nimi przyniosło dopiero wynalezienie penicyliny. Rok 1928 i wynalazek A. Fleminga to początek ery antybiotyków. Niestety, zdaniem wielu naukowców, powrót do przeszłości jest wielce prawdopodobny. Narastanie antybiotykooporności w dużej mierze wynika z niewłaściwego stosowania i nadużywania tych leków.